J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testületének 2011. április 18-án
                        (hétfő) 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

 

Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme

 

Jelen vannak:

                        Trojákné Major Veronika        elnök

                        Bákor Tibor                              elnökhelyettes

                        Troják Mihály                           képviselő                    

                        Vachtler Kinga              képviselő

 

Borteleki Istvánné                     körjegyző

 

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Köszöntöm a jelenlévőket és megállapítom, hogy a testület 4 fővel jelen van és határozatképes. Aki az kiküldött meghívón szereplő  napirendi javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzatképviselő-testület 4 igen egyhangú  szavazattal  az

alábbi határozatot hozta:

 

11 / 2011. (IV.18.) Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. április 18-án  /hétfőn / megtartott ülésének napirendje a következő:

                            1. ) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi zárszámadásának
                      megtárgyalása                         

                      Előadó: Trojákné Major Veronika  elnök

                             2.) Vegyes ügyek

 

 

 

1.)   Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának megtárgyalása

 

Trojákné Major Veronika elnök:

A 2010. évi költségvetés teljesítését, illetve a zárszámadás pénzügyi mérlegének elfogadásáról  kellene a mai testületi ülésen döntenünk. Az anyagot mindenkinek kiküldtük, remélem sikerült áttanulmányozni.

Az 1. és a 2. számú melléklet részletesen tartalmazza mind a kiadási, mind a bevételi oldalt.

Akinek ezzel  kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, az kérem jelezze.

Ha nincs, szavazzunk.

Aki a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadását elfogadja, kézfeltartással jelezze!.

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

 

12 / 2011. /IV.18./ Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót

   1.013.000,-Ft bevételi és

     959.000,-Ft kiadási előirányzattal elfogadja.

 

1./ A Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

   Ezen belül:

                        - a bevételek forrásonkénti részletezését az első rész

- a működési és fenntartási kiadásokat összevontan kiemelt előirányzatonként a második rész tartalmazza.

 

 

2./ A kisebbségi önkormányzat felújítási illetve felhalmozási kiadást nem tervezett ezért kiadás sem volt.

3./ A bevételek és kiadások előirányzatonkénti bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

A képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a települési Önkormányzat Képviselő-testületét erről értesítse.

Felelős: Trojákné Major Veronika elnök.

Határidő: azonnal 

 

 

2.)  Vegyes ügyek

 

2.1.) Körzeti Általános Iskola és Óvoda 5. osztályos tanulóinak  tanulmányi kirándulásának támogatása

 

Trojákné Major Veronika elnök.

A helyi általános iskola 5. osztályának  a pedagógusok tanulmányi kirándulást szerveznek 2011. május 14-én  Jásd – Komárom – Bös – Dévény – Pozsony útszakaszon,  s megkértek bennünket, hogy kísérjük el az osztályt, és lehetőségeinkhez képest anyagilag is támogassuk őket. Ez az osztály az, akik a kezdetektől fogva tanulja a szlovák nyelvet, reméljük, hogy ez a kirándulás a hasznukra válik.

Azok a tanulók, akik a vizsgán jól szerepelnek, ingyen vehetnek részt a kiránduláson.

Az osztályfőnök és a szlovák tanárnő felkérte a Szlovák  Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy a vizsgán vegyen részt.

 

Az első  kérdésem az lenne, hogy ki tud elmenni a gyerekekkel a kirándulásra?

 

Vachtler Kinga képviselő:

Én el tudok menni velük.

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Én is el tudom őket kísérni.

 

A második kérdésem az lenne, hogy mennyi pénzzel tudjuk őket támogatni.

Én 15.000 Ft-ot javaslok.

Kinek van más indítványa?

 

Troják Mihály képviselő:

Szerintem a 15.000,-Ft-ból még fagyit sem tudnak venni.  Én 20.000,- Ft-ot javaslok.

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Van-e valakinek esetleg más indítványa? Amennyiben nincs, szavazzunk! Tegye fel a kezét az, aki egyetért a 20.000,-Ft támogatási összeggel!

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

 

13 / 2011. (IV.18.) Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Köreti Általános Iskola és Óvoda 5. osztályos tanulóinak a 2011. május 14-re tervezett szlovákiai  tanulmányi kirándulását  20.000,-Ft-tal támogatja.

 

Utasítja az elnököt az értesítésre és az összeg kifizetésére.

 

Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

Határidő: 2011. május 14.

 

 

2.2.) Pávakörnek csizma vásárlás

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Szeretném javasolni, hogy vásároljunk  a Pávakörnek legalább 1 pár csizmát. Most, hogy voltunk Rédén a Nemzetiségi Találkozón láttam, hogy  a gyerekek sajnos alig tudják már a lábukra felhúzni  a csizmákat , „nagy lábon élnek”.  Azért gondoltam 1 párra, mert anyagilag nem nagyon nyújtózkodhatunk és egy táncos csizma ára 25.000,-Ft körül mozog, majd kicsinyenként megpróbáljuk pótolni őket. A ruhákat is sajnos már kinőtték, azokat is kellene pótolgatni.

Várom  a javaslatokat, hozzászólásokat.

 

Bákor Tibor elnökhelyettes:

Természetesen venni kell,  kicsi csizmában nem lehet táncolni.

 

Vachtler Kinga képviselő.

Igen, én is azt mondom, hogy vegyünk legalább 1 párat.

 

Troják Mihály képviselő:

Én is támogatom az ötletet. Nem mehet tovább az, hogy a gyerekeknek fellépés előtt és után  hárman húzzuk fel, illetve le  a csizmát, és arról nem is beszélve, hogy nagyon kényelmetlen, és kicsi csizmában nem lehet táncolni.

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Így hogy mindenki elmondta a véleményét, és egyetértünk, könnyű lesz szavazni. Kézfeltartással jelezze az, aki egyetért azzal, hogy a Pávakör részére táncos csizmát vásároljunk.

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

 

14 / 2011. (IV.18.) Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szlovák Nemzetiségű Pávakör részére táncos csizmát vásárol maximum 25.000,-Ft összegig.

 

Utasítja az elnökasszonyt a Pávakör értesítésére és a csizma megvételére.

 

Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

Határidő:  azonnal

 

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Van-e még valakinek egyéb hozzászólása?

 

 

Több hozzászólás nem lévén az  elnökasszony megköszönte a részvételt és    19 órakor  az ülést bezárta.

 

 

 

 

 

 

K.M.F.

 

 

 

 

Trojákné Major Veronika

                                                                 elnök