J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testületének 2011. május 09-én
                        (hétfő) 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

 

Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme

 

Jelen vannak:

                        Trojákné Major Veronika        elnök

                        Bákor Tibor                              elnökhelyettes

                        Troják Mihály                           képviselő                    

                        Vachtler Kinga              képviselő

 

Borteleki Istvánné                     körjegyző

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Köszöntöm a jelenlévőket és megállapítom, hogy a testület 4 fővel jelen van és határozatképes. Aki a kiküldött meghívón szereplő  napirendi javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzatképviselő-testület 4 igen egyhangú  szavazattal  az

alábbi határozatot hozta:

 

15 / 2011. (V. 09.) Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. május 09-én  /hétfőn / megtartott ülésének napirendje a következő:

                            1. ) Körzeti Általános Iskola 1.számú intézményegységének átszervezésének

                       véleményezése

                      Előadó: Trojákné Major Veronika  elnök

         

1.)   Körzeti Általános Iskola 1. számú intézményegységének átszervezésének véleményezése

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Jásd és Tés községek képviselő-testületei úgy határoztak, hogy a közös fenntartású intézmény 1. sz. intézményegységét, a Jásd Általános Iskolát át kívánják szervezni.  A két óvodát továbbra is társulásban tervezik működtetni.

Ehhez a döntéshez szakértő véleményre volt szükség. Felkérték Tariné Szentes Katalin tanügy-igazgatási szakértőt, hogy az átszervezéssel kapcsolatos szakértő véleményt elkészítse.

A szakértői vélemény elkészült, és ehhez szükség van a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat  véleményére is.

 

Remélem mindenki elolvasta, kérem, hogy akinek van   véleménye, az mondja!

 

Troják Mihály képviselő:

Én egyetértek a véleménnyel, szerintem minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy helyben maradjon az iskola, ne kelljen a gyerekeket  utaztatni.

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Az én véleményem is ugyanez, és annak kimondottan örülök, hogy a szlovák nyelv oktatása tovább folyhat  az iskolába.

 

Van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása?

 

Bákor Tibor képviselő.

Én is támogatom azt, hogy helyben maradjon az iskola, egyetértek a tanügy igazgatási  véleménnyel.

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Ha nincs több hozzászólás, szavazzunk! Tegye fel a kezét aki egyetért  a Körzeti Általános Iskola 1.számú intézményegységének átszervezésével a tanügy igazgatási szakértő véleményének megfelelően. Tehát a továbbiakban is helyen működne az iskola csak alapítványi fenntartóval.

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

 

16 / 2011. /V. 09.)Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat egyetért a Körzeti Általános Iskola 1.számú intézményegységének átszervezésével a   szakértői véleménynek megfelelően. Az általános iskolai oktatás a továbbiakban is helyben működik tovább az alapítványi iskola működtetésében.

 

Utasítja az elnököt  Jásd Község Önkormányzatának  értesítésére.

 

Felelős: Trojákné Major Veronika elnök.

Határidő: azonnal 

 

 

Több hozzászólás nem lévén az  elnökasszony megköszönte a részvételt és    18. 30 órakor  az ülést bezárta.

 

 

K.M.F.

 

 

Trojákné Major Veronika

                                                                 elnök