Építésügy

Jásd

 

Üdvözöljük Jásd község honlapján!

 

0e540523759c0a0c83be3668a5d329bf.jpg

36c9b876513270f61435a16ff8112089.jpg

924bf2b98bce56f974e647d2802e2be9.jpg

14d579582df05379413ff368127e7b0a.jpg

5f3f3a04856371b8dd8d7d205dd185d2.jpg

fe0af22c6ee0e589236fdc973b97e327.jpg

ae12602ab75a7d9359d16d0983a17563.jpg

8ec618196ae9f374733825c3df29d0bf.jpg

b9c726ca2cc77b06bde5fa0e60ae0e78.jpg

b92cd8190192898ad9c64c109628bc39.jpg

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Örülünk, hogy Jásd honlapjára keresett. Ez már azt jelenti, hogy tudja, hogy létezünk. Megtalálta pici, bakonyi zsákfalu településünket, ami az itt lakók számára az otthont, a nyugalmat és a békességet jelenti több száz éve.
Bővebben...

Építésügy

 

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021 (...) önkormányzati rendelete

A község településképének védelméről szóló 8/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet letöltése.

 


Tisztelt lakosság!

A néhány éve elindult, magánépítésekkel kapcsolatos rendeletváltozások mára kissé kaotikus állapotokat hoztak létre ezen a területen. Gondoljunk itt az új lakóépületeket érintő egyszerűsített bejelentési eljárásokra, az engedély nélkül végezhető építési tevékenységekre, és a még megmaradt, kisszámú épület típust érintő építési engedélyezési eljárásokra.

A jogszabályi elvárásoknak megfelelően Jásd településre is elkészítettük a Településképi Arculati kézikönyvet, és ennek alapján megalkottuk Településképi rendeletünket, mely egyesíti a településképi tájékoztatás, a szakmai konzultáció, a településképi bejelentési eljárás, a településképi véleményezés és a településképi kötelezés eljárására vonatkozó szabályokat.

Továbbra is építési engedély köteles, így építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni az építési hatóságnak a régi megszokott rend alapján:

·         bizonyos épület nagyságnál, új gazdasági épület építése

·         és nem lakófunkciót ellátó épület létesítése esetén

 A fenti eljárásokban továbbra is megmaradt az engedélyezési eljárás előtti településképi véleményezés, melyhez a dokumentációt előzetesen egyeztetni kell a tervezőnek a települési főépítésszel.

Amennyiben az épület építéséhez átalakításához építész tervezőt vontunk be, a tervező kérje a főépítészi-szakmai konzultációt.

Az engedély nélkül végezhető építések Jásd közigazgatási területén bejelentés kötelesek!Ezért építkezés előtt kérjenek tájékoztatást a főépítésztől az alábbi ügyfélfogadások alkalmával.

2019. január 28.
         február 25.
         március 25.
         április 29.
         május 27.
         június 24.

Öskü, Tés és Jásd települések Főépítésze 2019. II félévében az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal (8191 Öskü, Szabadság tér 1.) épületében:

 

2019. július 29.
         augusztus 26.
         szeptember 30.
         október 28.
         november 25.
         december 16.

 

Bármi építéssel kapcsolatos ügyben állunk szíves rendelkezésükre. Kérje segítségünket, tanácsunkat.

                                                                                                                            

                 Kéri Katalin

                                                                                                                             települési főépítész

 

 

Jásd község közigazgatási területén bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenységek a vonatkozó kormányrendelet alapján!

A bejelentést formanyomtatványon a polgármester úrnak címezve kell megtenni!

A bejelentés tudomásulvételéről írásban tájékoztatjuk az építtetőt!

·      építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása,

·      meglévő építmény homlokzati nyílászárójának - áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő - cseréje, valamint a homlokzat felületképzésének, színének megváltoztatása esetén,

·      új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) - 6,0 m-t meg nem haladó magasságú - égéstermék-elvezető kémény építése esetén,

·      meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, illetve megváltoztatása esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,

·      épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása,

·      nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén,

·      nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, bővítése esetén,

·      saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén,

·      sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenységután sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,

·      szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, haannak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,

·      emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t, l)  legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), ideiglenes fedett lovarda, legfeljebb 50 fő egyidejű

tartózkodására alkalmas állvány jellegű építmény

·      növénytermesztésre szolgáló üvegház vagy fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,

·      a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén,

·      közterületi kerítés, valamint közterületről látható tereplépcső, kerti építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése esetén,

·      vendéglátó-ipari létesítményhez kapcsolódó közterületről látható terasz létesítése esetén,

·      napenergia-kollektor, szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható felületén való elhelyezése esetén,

·      építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, árnyékoló közterületről látható területen történő elhelyezése esetén,

·      utasváró fülke,

·      kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az5,0 m-t nem haladja meg,

·      közterületen filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.

 

Bejelntési kérelmek letöltése:

Bejelentési eljáráshoz

Szakmai konzultációhoz

Véleményezési eljáráshoz