Pályázat Háziorvosi állásra

Jásd

 

Üdvözöljük Jásd község honlapján!

 

0e540523759c0a0c83be3668a5d329bf.jpg

36c9b876513270f61435a16ff8112089.jpg

924bf2b98bce56f974e647d2802e2be9.jpg

14d579582df05379413ff368127e7b0a.jpg

5f3f3a04856371b8dd8d7d205dd185d2.jpg

fe0af22c6ee0e589236fdc973b97e327.jpg

ae12602ab75a7d9359d16d0983a17563.jpg

8ec618196ae9f374733825c3df29d0bf.jpg

b9c726ca2cc77b06bde5fa0e60ae0e78.jpg

b92cd8190192898ad9c64c109628bc39.jpg

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Örülünk, hogy Jásd honlapjára keresett. Ez már azt jelenti, hogy tudja, hogy létezünk. Megtalálta pici, bakonyi zsákfalu településünket, ami az itt lakók számára az otthont, a nyugalmat és a békességet jelenti több száz éve.
Bővebben...

Jásd

Pályázat Háziorvosi állásra

Tés Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tés Község Önkormányzata
háziorvos
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8109 Tés, Petőfi utca 47.
Veszprém megye, 8424 Jásd, Kossuth Lajos utca 129.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tés   Jásd   községek   közigazgatási   területén   vegyes   körzetiben   háziorvosi  feladatok
ellátása területi ellátási kötelezettséggel Tés Község Önkormányzatának tulajdonában
lévő, Tés, Petőfi S. u. 47., és Jásd Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, Jásd,
Kossuth L. u. 129. szám alatti rendelőben. - Ellátandó lakosságszám 1323 fő

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, orvos,
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• orvostudományi   egyetemi   végzettség,   valamint   belgyógyász,   sebész,
oxiológiasürgősségi,   intenzív   terápiás   szakorvosi,   illetve   egyéni   mérlegelés
alapján egyéb szakorvosi végzettség
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény
végre   hajtásáról   szóló   313/2011.   (XII.   23.)   Korm.   rendeletben,   valamint   a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte
• vállalkozási   formában   történő   ellátás   esetén   egyéb   feltételek:   a
praxisengedély   jogszabályban   előírt   feltételei   meglétének   igazolása
engedélyező   szerv   részéről,   a   praxis   vállalkozási   formában   történő
működtetése
• Magyar orvosi kamarai tagság
• egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről
szóló postai feladóvevény másolata
• nyilatkozat a praxis ellátásának módjáról
• amennyiben a praxist vállalkozási formában kívánja ellátni, akkor a vállalkozás
meglétét igazoló dokumentumok másolata
• részletes szakmai önéletrajz
• szakmai gyakorlat igazolása
• Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás
• praxis   engedély   jogszabályban   előírt   feltételei   meglétének   igazolása
engedélyező hatóság részéről
• pályázó   hozzájáruló   nyilatkozata   arra   vonatkozóan,   hogy   a   pályázati
eljárásban   résztvevő   személyek   a   pályázati   anyagot   megismerjék,   abba
betekinthessenek
• pályázó   hozzájáruló   nyilatkozata   arra   vonatkozóan,   hogy   a   pályázati
eljárásban   résztvevő   személyek   a   pályázati   anyagot   megismerjék,   abba
betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor-Bödös István János nyújt,
a 0688/589-431 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tés Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (Tés 8109, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-21-1/2021 , valamint a
munkakör megnevezését: háziorvos.

Elektronikus úton Fodor-Bödös István János részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezését követően a képviselő-testület dönt a kiválasztásra kerülő
személyről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.jasd.hu
• www.tes.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szükség esetén a Tés Község Önkormányzata lakást biztosít. A munkáltató 3 hónap
próbaidőt köt ki.

>> Címlap Címlap Pályázat Háziorvosi állásra