Adatok

Jásd

 

Üdvözöljük Jásd község honlapján!

 

0e540523759c0a0c83be3668a5d329bf.jpg

36c9b876513270f61435a16ff8112089.jpg

924bf2b98bce56f974e647d2802e2be9.jpg

14d579582df05379413ff368127e7b0a.jpg

5f3f3a04856371b8dd8d7d205dd185d2.jpg

fe0af22c6ee0e589236fdc973b97e327.jpg

ae12602ab75a7d9359d16d0983a17563.jpg

8ec618196ae9f374733825c3df29d0bf.jpg

b9c726ca2cc77b06bde5fa0e60ae0e78.jpg

b92cd8190192898ad9c64c109628bc39.jpg

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Örülünk, hogy Jásd honlapjára keresett. Ez már azt jelenti, hogy tudja, hogy létezünk. Megtalálta pici, bakonyi zsákfalu településünket, ami az itt lakók számára az otthont, a nyugalmat és a békességet jelenti több száz éve.
Bővebben...

Adatok

KDOP-4.1.1/A-09-2009-0004 azonosítószámú támogatásban részesített „Jásd község szennyvízelvezetése és tisztítása” projekt

 

Projekt adatai

 

Jásd településen valamennyi közmű kiépült a ’90-es évek elejére, a szennyvízelvezetés és –tisztítás létesítményeit leszámítva. Jásd község csak részlegesen volt közművesített település, mert nem rendelkezett közüzemű szennyvízcsatornával és tisztító teleppel. A Jásd Község lakóinak régi vágya, hogy a nagy mennyiségben keletkező szennyvizet közcsatornába vezethessék és ezután a szennyvíz-kezelést helyben a településen oldják meg. A település lakói és Önkormányzata pontosan meghatározták azokat a célkitűzéseket, melyek elérése során jobb, élhetőbb minőségi életkörülmények alakulnak ki majd Jásdon.

Az Önkormányzatunk korábbi években megkezdte a község szennyvízcsatorna hálózat kialakításával kapcsolatos feladatokat. A lakossági igény felmérésre épülő tervezői munka során mindvégig kiemelt fordítottunk arra, hogy a lakossági érdekek mellett a fejlesztési elképzelés mind inkább megfeleljen a környezetvédelmi szempontoknak.

Jásd Község Önkormányzata a 2009. évben, a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése” pályázati konstrukcióban – kódszám: KDOP-2009-4.1.1/A – kívánt a szennyvíz beruházási fejlesztési elképzeléséhez támogatást igénybe venni a „Jásd község szennyvízelvezetése és tisztítása” projekten keresztül. Hosszas előkészítési munkát követően Önkormányzatunk 2009. szeptember hó 28. napján küldte meg a pályázati anyagot a megadott módon a Közreműködő Szervezetként eljáró Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: Ügynökség) részére. Ezt követően a KDOP-4.1.1/A-09—2009-0004 jelű nyilvántartott pályázatunkban bemutatott projektünket a szakmai értékeléssel alátámasztott Bíráló Bizottsági döntés értelmében feltételekkel támogatásra javasolták. A Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetőjének 2010. január hó 29.-i döntése alapján 314.563.000,- Ft projekt összes elszámolható összköltsége mellett 267.378.550,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a projektet. A Támogatási szerződés – az Ügynökség részéről történt ellenjegyzést követően, a fenti projekt megkezdési és befejezési határidőt tartalmazóan - 2010. július hó 30. napján lépett hatályba.

Önkormányzatunk a projekttel kapcsolatos építési engedélyköteles kivitelezői munkákra vonatkozóan két közbeszerzési eljárást indított, mivel az első 2010. évben indított eljárás visszavonásra került az abban megjelenő tender terv műszaki hiányosságai miatt. A második eljárás 2011. esztendő első felében indult és 2011. év májusában a Boroszlán Építő- Szolgáltató- Tervező Zrt.-vel, mint nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződés aláírásával sikeresen zárult. A jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező beruházás kapcsán az Önkormányzatunk a beruházással érintett munkaterület átadás-átvételi eljárását a 2011. június 6-án tartotta meg. A kivitelezési munkákat ezt követően 2011. június 23-án kezdte meg a Boroszlán Építő- Szolgáltató- Tervező Zrt. A kivitelezői munkák jelenleg is folynak, így elmondható, hogy a korábban rögzített ütemterv alapján a szennyvízcsatorna gerinchálózatának és a házi bekötéseknek a kivitelezési munkálatai folynak. A kivitelezői munkák várható befejezése 2012. év tavasza, majd ezt követően kerül sor a vonatkozó vízjogi létesítési engedélyben meghatározott három hónapos próbaüzemre. A „Jásd község szennyvízelvezetése és tisztítása” projekt várhatóan 2012. év júliusában fejeződik be az üzembe helyezési műszaki átadás-átvétellel.

A projekt - újonnan építendő (költség- és környezetkímélő) szennyvíztisztítási technológiájú telep és hozzá kapcsolódó szennyvízelvezető rendszer kiépítése - végrehajtása eredményeként a településén élő lakosok számára elérhetővé válik a kommunális szennyvíz csatornán keresztüli elvezetése és tisztítása.

A csatornahálózat jellemzőinek összefoglalása:

-        gravitációs gerinchálózat kiépítése 4.707 fm NA 200 KG PVC nyomócső beépítésével

-        házi bekötések hossza 3.537fm NA 150 KG PVC nyomócső beépítésével; száma 328 db;

-        házi átemelők száma: 8 db;

-        központi szennyvízátemelők: 3 db.

A telepre érkező szennyvíz totáloxidációs, eleveniszapos tisztítással, nitrifikációval, denitrifikációval történik, az ORM szennyvíztisztító kisberendezés család elemeinek felhasználásával. Az ORM szennyvíztisztító kisberendezés család É-040/2005. sz. Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkezik. A kisberendezés elemei üvegszál erősítésű, poliészter gyantából készült tartályok, melyek nagyságrendtől függő darabszámban kerülnek felhasználásra, a technológia egyes elemeiként. A fizikai, kémiai határoknak ellenálló tartályok földbe süllyesztve kerülnek telepítésre, fedett kialakításban, működésüket a kezelőépületben elhelyezett automatika vezérli. A tartályokhoz ún. megkerülő bypass vezetékrendszer kapcsolódik, mely lehetővé teszi a telep tisztítókapacitásának a tényleges terheléshez való igazítását. Annyi reaktort kapcsolnak be, amennyit a terhelés megkíván, terheléscsökkenés esetén pedig kikapcsolják a szükséges számú tartályt.

Jásd község szennyvize nyomottan érkezik a községi végátemelőből a szennyvíztisztító telepre. A szennyvíz először az 5 mm pálcaközű gépi rácsra jut, ahonnan a rácsszemét a rácsszemét tárolóba jut. A rácsról a szennyvíz a kiegyenlítő tartályba kerül. Feladata a kis településekre jellemző, a nap folyamán egyenetlenül a telepre érkező szennyvízmennyiségek kiegyenlítése. A tartályból szivattyú adagol egyenletesen az anoxikus tartályokba.

  

A projekt összes elszámolható költsége a Támogatási szerződés szerint: 314.563.000,- Ft
ebből támogatás:  267.378.550,- Ft
ebből saját forrás:  47.184.450,- Ft
   
A projekt időtartama:  
   
Projekt megvalósításának tervezett kezdete:  2011. május 14.
Projekt megvalósításának tényleges kezdete: 2011. május 24.
Projekt megvalósítás tervezett befejezése:  2012. július 30.
Projekt megvalósítás befejezése: