Megvalósulás

Jásd

 

Üdvözöljük Jásd község honlapján!

 

0e540523759c0a0c83be3668a5d329bf.jpg

36c9b876513270f61435a16ff8112089.jpg

924bf2b98bce56f974e647d2802e2be9.jpg

14d579582df05379413ff368127e7b0a.jpg

5f3f3a04856371b8dd8d7d205dd185d2.jpg

fe0af22c6ee0e589236fdc973b97e327.jpg

ae12602ab75a7d9359d16d0983a17563.jpg

8ec618196ae9f374733825c3df29d0bf.jpg

b9c726ca2cc77b06bde5fa0e60ae0e78.jpg

b92cd8190192898ad9c64c109628bc39.jpg

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Örülünk, hogy Jásd honlapjára keresett. Ez már azt jelenti, hogy tudja, hogy létezünk. Megtalálta pici, bakonyi zsákfalu településünket, ami az itt lakók számára az otthont, a nyugalmat és a békességet jelenti több száz éve.
Bővebben...

Megvalósulás

KDOP-4.1.1/A-09-2009-0004 azonosítószámú támogatásban részesített „Jásd község szennyvízelvezetése és tisztítása” projekt

 

Projekt megvalósulása

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott határozat – ügyszám: 2778/2009. / iktatószám: 39827/10 / Vksz: 55/4453-18637 – mely 2010. április 29-én kelt„Jásd szennyvízcsatornázás- és tisztítás” 2010. esztendő május 31-én jogerőre emelkedett.

A projekt előkészítést követően megkezdődött a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. Első lépésként a kiválasztott hivatalos közbeszerzési tanácsadó összeállította a tervező által elkészített tendertervek alapján a közbeszerzési ajánlatkérési dokumentációt. Ezek alapján az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján KÉ-31196/2010 szám alatt „Vállalkozási szerződés keretében, a KDOP-4.1.1/A-09-2009-0004 azonosítószámú támogatásban részesített „Jásd község szennyvízelvezetése és tisztítása” projekt építési munkáinak kivitelezése.” tárgyában, nemzeti eljárási rezsimben közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárással kapcsolatosan beérkezett kiegészítő tájékoztatás-kérések miatt Bíráló Bizottság az eljárás visszavonását javasolta az Önkormányzat részére. A Kbt. 76.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása visszavonásra került a fentiekben hivatkozott Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvben foglalt indokok miatt.

A korábban visszavont építési engedélyköteles kivitelezői munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentációt a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a kiviteli tervek alapján aktualizálta és előterjesztésként megküldte az új közbeszerzési eljárás dokumentumait, mely új eljárás megindítására a 2011. január 28.-i Bíráló Bizottsági, valamint Képviselő-testületi ülést követően 2011. január 31.-én került sor.

Önkormányzatunk a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, VI. fejezet szerinti általános egyszerű, tárgyalás nélkül közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés keretében, a KDOP-4.1.1/A-09-2009-0004 azonosítószámú támogatásban részesített „Jásd község szennyvízelvezetése és tisztítása” projekt építési munkáinak kivitelezése” tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2011. évi 15. számában, 2011. február hó 4. napján, KÉ-2830/2011 azonosító számmal jelent meg., mely hirdetménymódosításáról az alábbi tájékoztatók jelentek meg:

- KÉ-3571/2011 (K. É. 2011. évi 19. számában, 2011. február hó 14.)

- KÉ-5416/2011 (K. É. 2011. évi 28. számában, 2011. március hó 7.)

- KÉ-7707/2011 (K.É. 2011. évi 39. számában, 2011. április hó 4.)

A vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének és az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. május hó 13. napja volt. A nyertes ajánlattevő Boroszlán Építő- Szolgáltató- Tervező Zrt.-vel Önkormányzatunk a Vállalkozási Szerződést 2011. május 24-én kötötte meg. A jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező beruházás kapcsán az Önkormányzatunk a beruházással érintett munkaterület átadás-átvételi eljárását a 2011. június 6-án tartotta meg. A kivitelezési munkákat ezt követően 2011. június 23-án kezdte meg a Boroszlán Építő- Szolgáltató- Tervező Zrt. . Az építési napló megnyitásra került a 620001 sorszámú naplóoldalon.

A projekt keretében jelenleg a kivitelezői munkák teljesülése 2012. január 30-ai állapot szerint:

- Gravitációs vezeték szakaszok tekintetében:

- 1-0-0 jelű vezeték (Kossuth L. u.) építése és a házi bekötések,

- 1-1-0 jelű vezeték (Patak u.) építése és a házi bekötések,

- 1-2-0 jelű vezeték (Dózsa Gy. u.) építése és a házi bekötések,

- 2-0-0 jelű vezeték (Kossuth L. u.) építése és a házi bekötések,

- 2-1-0 jelű vezeték (Új u.) építése és a házi bekötések,

- 2-1-1 jelű vezeték (Új u.) építése és a házi bekötések,

- 2-2-0 jelű vezeték (Kossuth L. u.) építése és a házi bekötések,

- 2-3-0 jelű vezeték (Kossuth L. u.) építése és a házi bekötések,

- 3-0-0 jelű vezeték (Dózsa György és Rózsadomb u.) építése és a házi bekötések,

- 3-1-0 jelű vezeték (Rózsadomb u.) építése és a házi bekötések,

- 3-2-0 jelű vezeték (Dózsa Gy. u.) építése és a házi bekötések,

- 3-3-0 jelű vezeték (Rózsadomb u.) építése és a házi bekötések,

minden érintett szakaszon ideiglenes út helyreállítás történt a zúzott kő réteggel bezárólag. Jelenleg a még nem befejezett szakaszokon csatorna gerinc és bekötés építés, technológiai szerelés készül a hálózaton.

- Települési szennyvízátemelők tekintetében a következő munkálatok készültek el:

A-I jelű átemelő - Építészet 80 %-os mértékben elkészült a helyszínen, a hozzátartozó gépészeti rész szerelvényezése a végleges beépítésre kerülő szivattyúk elhelyezése és bekötése nélkül. A-II jelű átemelő - Építészet 80 %-os mértékben elkészült a helyszínen, a hozzátartozó gépészeti rész szerelvényezése a végleges beépítésre kerülő szivattyúk elhelyezése és bekötése nélkül. A-III jelű átemelő - Építészet 80 %-os mértékben elkészült a helyszínen, a hozzátartozó gépészeti rész szerelvényezése a végleges beépítésre kerülő szivattyúk elhelyezése és bekötése nélkül.

Szennyvíztisztító telep vonatkozásában 100%-os mértékben elkészült a fogadó aljzat, a technológiai berendezések beszerzése megtörtént, a villamos energia ellátás és az irányítástechnika 10 %-os mértékben készült el.

A 2012. január 30-ai állapot szerint a projekt fizikai (kiviteli munkák) megvalósulásának becsült aránya: 65 %.