Jásd

Jásd

 

Üdvözöljük Jásd község honlapján!

 

0e540523759c0a0c83be3668a5d329bf.jpg

36c9b876513270f61435a16ff8112089.jpg

924bf2b98bce56f974e647d2802e2be9.jpg

14d579582df05379413ff368127e7b0a.jpg

5f3f3a04856371b8dd8d7d205dd185d2.jpg

fe0af22c6ee0e589236fdc973b97e327.jpg

ae12602ab75a7d9359d16d0983a17563.jpg

8ec618196ae9f374733825c3df29d0bf.jpg

b9c726ca2cc77b06bde5fa0e60ae0e78.jpg

b92cd8190192898ad9c64c109628bc39.jpg

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Örülünk, hogy Jásd honlapjára keresett. Ez már azt jelenti, hogy tudja, hogy létezünk. Megtalálta pici, bakonyi zsákfalu településünket, ami az itt lakók számára az otthont, a nyugalmat és a békességet jelenti több száz éve.
Bővebben...

Jásd

Hirdetmény

„Jásdiak a bodzások”

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

VP6-19.2.1.-7-2-17 számú Helyi identitást és közösségi együttműködést segítőfejlesztések támogatása, 3084479795 iratazonosító számú pályázat

Önkormányzatunk közösségépítő és turisztikai fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt időszakban. A tevékenységek egymásra épülése érdekében további fejlesztéseket valósítunk meg, amelyek segítik a jásdi identitás erősítését –„Jásdiak a bodzások” – a lakosság, főként a fiatalok helyben maradását.

Községünk számára szinte az egyetlen fejlesztési lehetőség a turizmusfejlesztés. Igyekeztünk olyan projekteket megvalósítani, melyek generálják a községbe érkező turistaszám növekedését, biztosítva a lakosságnak a turizmusba való nagyobb léptékű bekapcsolódását, a helyi termelők termékeinek piacra jutását. Tematikus útvonalakat, interaktív kiállítóteret hoztunk létre és új közösségi tereket valósítunk meg, mert „Hiszünk a vidék erejében”.

A fenti célok erősítéséhez az alábbiakat szereztük be:, projektor állványok, hangfal- és mikrofon szett, touch-info pult, nfc matrica, függöny, asztalok, székek, vetítővászon, laptop és kisértékű szoftver, kanapék, info-pult, kuka, polcok, hűtő, projektor, televízió, bútorok.

A projektben a tervezett eszközök minden eleme beszerzésre került.

Néhány projektelemet azonban mással kellett helyettesíteni, melyek vagy egyenértékűek, vagy jobbak voltak az eredetileg tervezett eszközöktől. A beszerzést nagy mértékben befolyásolta, hogy a pandémia ideje alatt indítottuk a beszerzési eljárásokat. A kültéri eszközök beszerzése volt a legnehezebb, mivel a tervezett eszközök kereskedése leállt vagy megszűnt. A pandémia az eszközök projekt tartam ideje alatti hasznosítását is nagy mértékben befolyásolta.

A beszerzett eszközök döntő többségét a nagy nyilvánosság előtt, csak 2021. június 5-től kezdve tudtok használni. Addig azonban a kollégák a Bodzaházban az eszközöket berendezték, elhelyezték és előkészítették a pandémia utáni időszakban való hasznosításra.

Olyan beszerzést kívánunk végrehajtani, amely egyszerre szolgálja a közösségépítést, turizmus fejlesztésünket és szükség esetén bemutatkozási lehetőséget is kínál számunkra más településeken való község marketingre is.

A fejlesztési helyszín a Bodzaház (Kossuth u. 67) a közösségi életünk új bástyájává vált, mely a LEADER forrásból való beruházás nélkül egyértelműen állítható, hogy nem tudott volna kellő színvonalon megvalósulni.  A turisztikai bemutató tér mellett, közösségi helység is kialakult, ahol a kultúrház programjától függetlenül (mely egyben tornaterem is, esténkénti gyakori sportfoglalkozásokkal) is tudunk szervezni egyéb klubfoglalkozásokat, előadásokat, kisebb kulturális eseményeket. A helyszínen egyaránt lehetőséget biztosítunk a helyi termékek bemutatására (bodza termékek), értékesítésére. A projektbe bevont egyesületek és szlovák önkormányzatunk mind a programok szervezésében, mind pedig a tagságuk aktivizálásában is szerepet kívánnak vállalni a jövőben,  ahogyan azt tették az elmúlt évek során.

Mivel a pandémia miatti nyitást tervezni nem tudtuk, ezért számos programot csak júniusban tudtunk  előkészíteni,  amelyek megvalósítását már csak júliusban tudtuk időben megszervezni.

Együttműködtünk a Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal a Bodzaházban átadott galériánk megnyitóján „Sej a jásdi kertek alatt” című kiállításon.

Ifjúsági klubunk, Turisztikai Egyesületünk tagjaival együtt főztünk a Bodzaháznapon, amin már a beszerzett eszközöket használtuk.

A Bakony-Balaton Keleti Kapuja Leader egyesület által szervezett Balatoni Leader egyesületek találkozójának biztosítottunk helyszínt, ahol beszámoltunk a Leader pályázatunkról, a beszerzett eszközökről azok szerepükről a Bodzaház működésében.

Előadói estünk volt június 14-én a Bodzaház közösségi terében (projektor, laptop, állvány, székek ) mind használva voltak. De ugyanolyan fontos szerepe volt, van és lesz az eszközöknek a július 4. gombásznapon, színházi előadásainkon – július 28, 31 és természetesen a mindennapi működésben.

A projektben beszerzett eszközök egyértelműen elengedhetetlenek a közösség személyes találkozásaihoz, a közösségi élet újraindításához.

Mivel programjaink többsége ingyenes, ezért biztosítani tudjuk a hátrányos helyzetű lakosaink számára a kulturált, sokrétű, színes szabadidő eltöltést, erősítve azt a tudatot, hogy nem csak nagy városban érhetőek el a szórakoztató programok, hanem azokhoz helyben is hozzájuthatnak a kisjövedelműek, munkanélküliek, fiatalok, idősek, kisgyermekes családok egyaránt. Ezekkel a megvalósításra váró programokkal nemcsak a lakosság teljes vertikumát tudjuk  elérni, de a községbe érkező vendégek számára is programot, szórakozást biztosíthatunk.

Programjaink minősége és tematikája is bővülni fog  4.059.989,- Ft értékben a pályázatból beszerzett eszközök által.                                           


 

Gyermekvédelmi ellátás

Hivatkozva az Emberi Erőforrások Minisztériuma  X/1924-3/2021./TFRF. számú levelére, alább letölthető az ellátások kérlméhez szükséges dokumentunok.

Formanyomtatvány_Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

Formanyomtatvány_Környezettanulmány_Hátrrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Óvodai Beiratkozás

HIRDETMÉNY


A JÁSDI MESEVÁR ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ
BEIRATKOZÁSRÓL

Tisztelt Szülők, Törvényes Képviselők!

A fennálló járványügyi helyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg a 19/2021.(III.10) EMMI határozatában. A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás elsősorban telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) történik (személyes találkozás nélkül).

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2021. április 12-ig.

A fennálló helyzetre való tekintettel elektronikus úton történik az óvodaköteles gyermek jelentkeztetése, aki 2021. augusztus 31. napján betölti a 3. életévét. Ebben az esetben kérjük a szülőket, hogy a gyermek TAJ számát küldjék csak meg, mert a többi adat a hivatalosan megkapott központi listában szerepel.

A beiratkozáshoz szükséges:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

- a gyermek TAJ kártyája

- továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor!

Az elektronikus jelentkezéseket az intézmény 2021. 04.27-2021.04.28-ig fogadja.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre

Amennyiben ez nem megoldott és személyesen kívánnak megjelenni, kérem, hogy a 06/88/494-109-es telefonszámon, vagy e-mailben kérjenek időpontot az óvodavezetőtől. Ebben az esetben az óvodavezető a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel:

2021. április 28-án 8:00- 16:00-ig szervezi meg a beiratkozást

A gyermek felvételéről legkésőbb 2021. május 13-ig döntés születik, és erről az óvodavezető írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2021. május 13-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

A 2011. évi CXC tv. 8 § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak az óvodaköteles gyermekek beíratásáról.


Czaltik Éva
Jásd Község Aljegyzője


 

Betegtájékoztató

Hozzájáruló nyilatkozat

Hozzájáruló nyilatkozat szükséges a COVID-19 fertőzés elleni vakcina beadásához.

Kérjük, töltse ki és vigye magával ha védőoltásra megy!

Dokumentum letöltése "word" formátumban.

Dokumentum letöltése "pdf" formátumba.

A nyilatkozat kinyomtatva megtalálható a következő helyeken:

- Teri bolt Jásd, Dózsa Gy.u. 31.

- Nándi bolt

- Posta, Jásd Kossuth 129.

- Orvosi lakás alatti féltető Jásd, Kossuth u. 129.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatalban (Öskü községben, a tési ügyfélszolgálaton és a jásdi kirendeltségen) 2021. március 8-tól Magyarország Kormányának a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete alapján

2021. március 8. napjától további intézkedésig az ügyfélfogadás SZÜNETEL!

 Az ügyfelek az ügyeiket elektronikus úton, – ügyfélkapun vagy e-mail-en keresztül -, valamint telefonon intézhetik, velük a kapcsolattartás is csak ugyanígy lehetséges.

Kérjük, hogy beadványaikat elsősorban elektronikus úton a hivatalunk Hivatali kapujára – Hivatal rövid neve: OSKUPH KRID azonosítója: 502108901– a küldött elsősorban az önkormányzati hivatali portálon megtalálható nyomtatványokfelhasználásával, vagy e-papíron küldjék be.

A hivatalunk nyomtatványainak kiválasztásával és az ügyindítással kapcsolatos információk itt érhetők el: https://osku.hu/index.php?p=adatlap&kategoria=dokumentum&id=6705.

A fenti tájékoztatás szerinti elektronikus felületen el nem érhető nyomtatványok esetében, illetve az ügyfél oldali technikai problémák esetén a beadványok írott formában történő benyújtásához az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal telefonos egyeztetést követően biztosítunk papír alapú nyomtatványokat a lakosság, illetve ügyfeleink részére.

Kérjük, amennyiben ezen nyomtatványok kitöltését követően azok benyújtása technikai okokból e-mailen nem lehetséges, úgy azokat az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal postaládájába helyezzék el, vagy postai úton juttassák el az Ösküi Közös önkormányzati Hivatal 8191 Öskü, Szabadság tér 1. címre.

Ügyfeleink március 8-tól személyesen kizárólag rendkívüli és kivételesen indokolt esetben kereshetik fel hivatalunkat – pl. haláleset bejelentése esetén az Anyakönyvvezetőket -, a Kormányrendeletben elrendelt homeoffice munkavégzés következtében a kizárólag ügyeleti rend szerinti munkavégzés miatt, a személyes megjelenést a kivételes ügyintézésre telefonon előre egyeztetni kell a 0688-588-560 vagy +36302961983 telefonszámon.

Kérjük ügyfeleinket, hogyszemélyes megjelenés előtt telefonon keresztül keressék hivatalunkat, tekintettel arra, hogy március 8.-tól hivatalunk ügyeletet tart, és nem minden nap áll rendelkezésre az adott ügyben illetékes ügyintéző, aki az üggyel kapcsolatban részletes felvilágosítást tudna adni.

A hivatalunk az alábbi telefonszámon érhető el: 0688-588-560

Jásdi kirendeltségünk: 0688-587-820

Tési ügyfélszolgálat: 0688-589-431

Felhívjuk figyelmüket, hogy az esetleges személyes megjelenés alkalmával a Hivatal előterében is kizárólag a szájat és az orrot eltakaró eszköz,  maszk viselése, 1,5 méter védőtávolság megtartása, valamint a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező !

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

                                                                              Czaltik Éva s.k.

                                                                                                           aljegyző


 

Állatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Felhívom az állattartó lakosok figyelmét, hogy 2021. január 1. napjától szigorodtak az állatvédelmi előírások.

Az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad állatot tartani!

Az állattartó köteles:
-          a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni,
-          gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,
-          az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,
-          biztosítani a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

Tilos az állatot:
-          kínozni,
-          emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani,
-          kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás esetét,
-          a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni,
-          a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni,
-          természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni.
-          elűzni,
-          elhagyni,
-          kitenni,
-          állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni.

Azon állattartó részére, aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatvédelmi előírásokat megsérti a helyszínen,egy összegben kifizetendő állatvédelmi bírságot fogok kiszabni.

Az állatvédelmi bírságalapösszege hetvenötezer forint. Az alapösszeg a jogszabálysértés súlyosságától függően hatványozódik.

Ha az állattartó az állatvédelmi előírások szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, újbóli állatvédelmi bírság kiszabása mellett az állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltom.

Állatvédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg az állattartót a hiányosságok kijavítására, pótlására fogom kötelezni, továbbá indokolt esetben az állatok gondozásával, a velük való helyes bánásmóddal kapcsolatos állatvédelmi oktatáson való részvételre kötelezem, melynek költségeit az állattartó köteles viselni.

Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével vegyen magához állatot, és gondoskodjon róla, különös tekintettel az állat szökésének megakadályozására!

                                                                                                  Czaltik Éva
                                                                                                  aljegyző sk.

Gépjárműadó változás

Tájékoztató GÉPJÁRMŰADÓVAL kapcsolatos változásról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni a NAV felé. Gépjármű eladás és vásárlás esetén csak a Kormányhivatalnál van bejelentési kötelezettség.

A gépjárműadóval kapcsolatos leveleket (adóelőírásokat) a 2021. évtől a NAV postázza az érintetteknek. (www.nav.gov.hu)

A 2021. I. féléves gépjárműadót 2021. április 15-ig kell befizetni a NAV által kiküldött készpénzátutalási megbízáson (sárga csekk) vagy a következő számlaszámra 10032000-01079160 (NAV számlaszáma)

2020. december 31-ét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Jásd Község Önkormányzata az illetékes. 

A 2020-as évet érintő kötelezettségeket és a fennálló tartozásokat továbbra is az önkormányzat számlaszámára (73900023-10004043-00000000) vagy a hivatalnál kérhető csekken kell befizetni.

Jásd, 2021. január 26.            

                                                                                     Győry Tünde sk.
                                                                                     polgármester

Pályázat Háziorvosi állásra

Tés Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tés Község Önkormányzata
háziorvos
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8109 Tés, Petőfi utca 47.
Veszprém megye, 8424 Jásd, Kossuth Lajos utca 129.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tés   Jásd   községek   közigazgatási   területén   vegyes   körzetiben   háziorvosi  feladatok
ellátása területi ellátási kötelezettséggel Tés Község Önkormányzatának tulajdonában
lévő, Tés, Petőfi S. u. 47., és Jásd Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, Jásd,
Kossuth L. u. 129. szám alatti rendelőben. - Ellátandó lakosságszám 1323 fő

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, orvos,
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• orvostudományi   egyetemi   végzettség,   valamint   belgyógyász,   sebész,
oxiológiasürgősségi,   intenzív   terápiás   szakorvosi,   illetve   egyéni   mérlegelés
alapján egyéb szakorvosi végzettség
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény
végre   hajtásáról   szóló   313/2011.   (XII.   23.)   Korm.   rendeletben,   valamint   a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte
• vállalkozási   formában   történő   ellátás   esetén   egyéb   feltételek:   a
praxisengedély   jogszabályban   előírt   feltételei   meglétének   igazolása
engedélyező   szerv   részéről,   a   praxis   vállalkozási   formában   történő
működtetése
• Magyar orvosi kamarai tagság
• egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről
szóló postai feladóvevény másolata
• nyilatkozat a praxis ellátásának módjáról
• amennyiben a praxist vállalkozási formában kívánja ellátni, akkor a vállalkozás
meglétét igazoló dokumentumok másolata
• részletes szakmai önéletrajz
• szakmai gyakorlat igazolása
• Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás
• praxis   engedély   jogszabályban   előírt   feltételei   meglétének   igazolása
engedélyező hatóság részéről
• pályázó   hozzájáruló   nyilatkozata   arra   vonatkozóan,   hogy   a   pályázati
eljárásban   résztvevő   személyek   a   pályázati   anyagot   megismerjék,   abba
betekinthessenek
• pályázó   hozzájáruló   nyilatkozata   arra   vonatkozóan,   hogy   a   pályázati
eljárásban   résztvevő   személyek   a   pályázati   anyagot   megismerjék,   abba
betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor-Bödös István János nyújt,
a 0688/589-431 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tés Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (Tés 8109, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-21-1/2021 , valamint a
munkakör megnevezését: háziorvos.

Elektronikus úton Fodor-Bödös István János részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezését követően a képviselő-testület dönt a kiválasztásra kerülő
személyről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.jasd.hu
• www.tes.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szükség esetén a Tés Község Önkormányzata lakást biztosít. A munkáltató 3 hónap
próbaidőt köt ki.

Alkategóriák