Óvodai beiratkozás!

Jásd

 

Üdvözöljük Jásd község honlapján!

 

0e540523759c0a0c83be3668a5d329bf.jpg

36c9b876513270f61435a16ff8112089.jpg

924bf2b98bce56f974e647d2802e2be9.jpg

14d579582df05379413ff368127e7b0a.jpg

5f3f3a04856371b8dd8d7d205dd185d2.jpg

fe0af22c6ee0e589236fdc973b97e327.jpg

ae12602ab75a7d9359d16d0983a17563.jpg

8ec618196ae9f374733825c3df29d0bf.jpg

b9c726ca2cc77b06bde5fa0e60ae0e78.jpg

b92cd8190192898ad9c64c109628bc39.jpg

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Örülünk, hogy Jásd honlapjára keresett. Ez már azt jelenti, hogy tudja, hogy létezünk. Megtalálta pici, bakonyi zsákfalu településünket, ami az itt lakók számára az otthont, a nyugalmat és a békességet jelenti több száz éve.
Bővebben...

Jásd

Óvodai beiratkozás!

IDŐPONTÉS ELJÁRÁSREND VÁLTOZÁS AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSOK ESETÉBEN

Tisztelt Szülők, Törvényes Képviselők!

A fennálló járványügyi helyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg a 7/2020.(III.25) EMMI határozatában.A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott intézmény beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

Amint azt előző közleményünkben jeleztük, hogy a fennálló helyzetre való tekintettel elektronikus úton is történhet a gyermek jelentkeztetése. Ebben az esetben kérjük a szülőket, hogy a gyermek TAJ számát küldjék csak meg, mert a többi adat a hivatalosan megkapott központi listában szerepel.

A beiratkozáshoz szükséges:

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok

- a gyermek TAJ kártyája

- továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor!

Az elektronikus jelentkezéseket az intézmény 2020. 04.06-2020.04.08-ig fogadja.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre

Amennyiben ez nem megoldott és személyesen kívánnak megjelenni, kérem, hogy a 06/20/9495806-os telefonszámon kérjenek időpontot az óvodavezetőtől. Ebben az esetben az óvodavezető a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel:

2020. április 8-án reggel 8:00- 16:00-ig szervezi mega beiratkozást.

A gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 21.-ig döntés születik, és erről az óvodavezető írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve a nem a felvételi körzetébe tartozó gyermek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020.április 30.-ig a szülőt, és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét értesíti.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

A 2011. évi CXC tv. 8 § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-tőlkezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.
 

Borteleki Istvánné

Öskü Község Jegyzője

>> Címlap Címlap Óvodai beiratkozás!