Pályázat Háziorvosi állásra

Jásd

 

Üdvözöljük Jásd község honlapján!

 

0e540523759c0a0c83be3668a5d329bf.jpg

36c9b876513270f61435a16ff8112089.jpg

924bf2b98bce56f974e647d2802e2be9.jpg

14d579582df05379413ff368127e7b0a.jpg

5f3f3a04856371b8dd8d7d205dd185d2.jpg

fe0af22c6ee0e589236fdc973b97e327.jpg

ae12602ab75a7d9359d16d0983a17563.jpg

8ec618196ae9f374733825c3df29d0bf.jpg

b9c726ca2cc77b06bde5fa0e60ae0e78.jpg

b92cd8190192898ad9c64c109628bc39.jpg

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Örülünk, hogy Jásd honlapjára keresett. Ez már azt jelenti, hogy tudja, hogy létezünk. Megtalálta pici, bakonyi zsákfalu településünket, ami az itt lakók számára az otthont, a nyugalmat és a békességet jelenti több száz éve.
Bővebben...

Jásd

Pályázat Háziorvosi állásra

…/2020.(IX.24.) számú határozat melléklete

Tés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Tés és Jásd települések közigazgatási területére kiterjedő vegyes háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, közalkalmazotti kinevezéssel vagy vállalkozásban történő ellátására

Ellátandó feladatok:

-    Tés Jásd községek közigazgatási területén vegyes körzetiben háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Tés Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, Tés, Petőfi S. u. 47., és Jásd Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, Jásd, Kossuth L. u. 129. szám alatti rendelőben.

-   Ellátandó lakosságszám 1323 fő

Illetmény és juttatások:

- Közalkalmazotti kinevezés esetén: az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint.

- Vállalkozásban történő ellátás esetén: alapkezelő általi finanszírozás által biztosított.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet (közalkalmazotti jogviszony esetén),
- cselekvőképesség,
- orvostudományi egyetemi végzettség, valamint belgyógyász, sebész, oxiológiasürgősségi, intenzív terápiás szakorvosi, illetve egyéni mérlegelés alapján egyéb szakorvosi végzettség
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végre hajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozási formában történő működtetése,
-   Magyar orvosi kamarai tagság
- egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- nyilatkozat a praxis ellátásának módjáról,
- amennyiben a praxist vállalkozási formában kívánja ellátni, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakmai gyakorlat igazolása
- Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás
-praxis engedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező hatóság részéről,
- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Tés Község Önkormányzata címére: 8109 Tés, Szabadság tér 1., Fodor-Bödös István János polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető: Fodor-Bödös István János 06/88/589-431

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 28.

Elbírálás határideje:a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi képviselő-testületi ülés.

Az orvosi praxis betölthetőségének időpontja: 2021. január 1.

A megbízás időtartama

a)      közalkalmazotti kinevezéssel: az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a működési feltételeket.

b)      vállalkozóként:határozatlan időtartamra feladatellátási szerződést köt

Megjegyzés:Tés Község Önkormányzata szükség esetén

-          önkormányzati érdekből lakást biztosít

A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidős, határozatlan időre szól, a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

            https://kozigallas.gov.hu
            www.oali.hu
            www.tes.hu,
            www.jasd.hu,
            https://mok.hu/aprohirdetes

Tés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

>> Címlap Címlap Pályázat Háziorvosi állásra